Administracja siecią TCP/IP (Linux)

Kurs kierowany jest do

 • przyszłych administratorów sieci/usług sieciowych
 • osób pragnących dowiedzieć się jak działa sieć, w oparciu o środowisko Linux

Cel kursu

 • przedstawienie mechanizmów rządzących pracą sieci komputerowej
 • zaprezentowanie rodziny protokołów TCP/IP
 • pokazanie metod konfiguracji sieci (Ethernet i Wi-Fi)

Efekty kursu

 • umiejętność bezpiecznego poruszania się w sieci
 • znajomości technik konfigurowania różnych interfejsów sieciowych
 • sprawne i szybkie kierowanie ruchem sieciowym

Wymagania

 • podstawowa znajomość systemu Linux
 • znajomość zakresu materiału z kursu ASL-1
 • dużym ułatwieniem jest posiadanie umiejętności pisania skryptów w powłoce (kurs ASL-3)

Proponowane dalsze kursy

ASL-5
standard
 • Serwery usług

Kurs ASL-5 pozwala na zastosowanie w praktyce umiejętności zdobytych podczas kursu "Administracja siecią TCP/IP".

Skrócony opis przebiegu kursu

Kurs rozpoczyna się teoretycznym wprowadzeniem w zagadnienia sieciowe. Część teoretyczna kursu kończy się prezentacją urządzeń sieciowych, ich przeznaczeniem i umiejscowieniem w teoretycznym modelu ISO/OSI. Kolejne kroki polegają na praktycznych pracach w środowisku sieciowym opartym o różne dystrybucje Linuksa: dodawanie i ręczne konfigurowanie interfejsów sieciowych, sterowanie ruchem oraz skanowanie hostów i sieci.

Tematy kursu

 • Model OSI
 • Rodzaje i topologie sieci oraz jej składniki
 • Protokoły IPv4, IPv6
 • Model sieci TCP/IP oraz protokoły sieciowe
 • Okablowanie i sprzęt sieciowy
 • Karty sieciowe w Linuksie, wykrywanie i instalacja modułów
 • Konfiguracja interfejsów i routingu
 • Sieć bezprzewodowa
 • Monitorowanie sieci
 • Kierowanie ruchem sieciowym, kształtowanie pasma

Czas szkolenia

 • 40 godzin
  • tryb wieczorowy
  • tryb zaoczny

Koszt szkolenia

 • 5100 zł - tryb indywidualny
 • 1700 zł - (za osobę), szkolenie grupowe (od 3 osób)
 • 70 zł - 1 godzina dodatkowych korepetycji (po ukończeniu kursu)
 • zaproponuj swój zakres materiału, wycenimy go i prześlemy ofertę pocztą e-mail.

Formularz zamówienia na szkolenie

Wypełniony formularz zgłoszenia można przesłać faksem, pocztą lub przynieść osobiście do sekretariatu szkoły.

Związane z kursem promocje

 • uczestnik kursu, który po jego zakończeniu zdecyduje się wziąć udział w innych naszych kursach, otrzymuje zniżkę na kolejny kurs w proponowanej przez nas ścieżce w wysokości 10%

Wyślij zapytanie

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.
Wyślij zapytanie lub zgłoś udział w szkoleniu

Współpracujemy

Szkolimy na: