Asterisk IP PBX – Instalacja i konfiguracja

Kurs kierowany jest do osób:

 • administratorów sieci LAN planujących wdrożenie telefonii IP,
 • osób zainteresowanych technologiami VoIP,
 • pasjonatów systemu Linux i nowatorskich rozwiązań open source,
 • informatyków poszukujących wiedzy na temat platform IP PBX,
 • techników i inżynierów pragnących rozwijać swoje umiejętności zawodowe.

Cel kursu:

 • Zapoznanie się z konfiguracją oraz działaniem centrali telefonicznej IP,
 • Konfigurowanie usług głosowych w systemie Asterisk.

Efekty kursu

 • Znajomość konfiguracji oraz działania centrali telefonicznej Asterisk,
 • Umiejętność konfiguracji urządzeń VoIP takich jak telefony IP, softphony oraz bramki VoIP,
 • Zdobycie wiedzy z zakresu usług głosowych udostępnianych w systemach IP PBX,
 • Umiejętność tworzenia interaktywnych menu głosowych (IVR), pokoi konferencyjnych, konfiguracji poczty głosowej.

Wymagania:

 • Podstawowa znajomość systemu Linux

Skrócony opis przebiegu kursu:

Celem szkolenia jest zapoznanie się z konfiguracją oraz działaniem centrali telefonicznej Asterisk. Uczestnicy kursu nauczą się jak konfigurować i uruchamiać usługi głosowe, tworzyć i zarządzać regułami obsługi połączeń (dialplan), przygotowywać zapowiedzi słowne. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie w stanie wdrożyć do swojej sieci centralę telefoniczną IP.

Tematy kursu

 • Co to jest Asterisk?
 • Protokoły komunikacyjne wykorzystywane w Asterisku.
 • Instalacja Asteriska w systemie Linux.
 • Pliki konfiguracyjne i zawarte w nich opcje.
 • Tworzenie i edycja reguł obsługi połączeń (dialplan).
 • Nagrywanie i odtwarzanie zapowiedzi słownych.
 • Tworzenie interaktywnych menu głosowych IVR.
 • Obsługa infolinii, tworzenie kolejek i dodawanie agentów.
 • Konfiguracja usług dodatkowych: poczta głosowa, przekierowania, parkowanie połączeń.
 • Monitorowanie rozmów, przechwytywanie połączeń.
 • Konfiguracja urządzeń VoIP w tym telefonów IP, softphonów oraz bramek VoIP.

Czas szkolenia

 • 18 godzin

Koszt szkolenia

 • 2190 zł - tryb indywidualny
 • 730 zł - (za osobę), szkolenie grupowe (od 3 osób)
 • 120 zł - 1 godzina dodatkowych korepetycji (po ukończeniu kursu)

Formularz zamówienia na szkolenie

Wypełniony formularz zgłoszenia można przesłać faksem, pocztą lub przynieść osobiście do sekretariatu szkoły.

Związane z kursem promocje:

 • uczestnik kursu, który po jego zakończeniu zdecyduje się wziąć udział w innych naszych kursach, otrzymuje zniżkę na kolejny kurs w proponowanej przez nas ścieżce w wysokości 10%

Wyślij zapytanie

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.
Wyślij zapytanie lub zgłoś udział w szkoleniu

Współpracujemy

Szkolimy na: