Kopia bezpieczeństwa w systemie Linux

Kurs kierowany jest do osób

 • znających system Linux w podstawowym lub średnio-zaawansowanym zakresie
 • pragnących poznać mechanizmy umożliwiające wykonywanie kopii bezpieczeństwa w oparciu o system Linux
 • odpowiedzialnych w ramach polityki bezpieczeństwa za codzienne wykonywanie kopii bezpieczeństwa w systemach linuksowych.
 • zarządzających systemami Linux

Cel kursu

 • zapoznanie z pojęciami z dziedziny kopii bezpieczeństwa
 • poznanie narzędzi do archiwizacji plików/katalogów i systemów plików
 • opracowanie elementów polityki bezpieczeństwa w zakresie wykonywania kopii bezpieczeństwa w systemach Linux
 • świadome kontrolowanie parametrów pracy systemu Linux
 • poznanie dobrych praktyk administracyjnych

Efekty kursu

 • sprawne wykonywanie kopii bezpieczeństwa w systemie Linux
 • świadome dostosowywanie parametrów konfiguracyjnych dla wykonywanych kopii bezpieczeństwa
 • umiejętność zarządzania procesami odpowiedzialnymi za wykonywanie kopii bezpieczeństwa
 • przygotowanie kopii bezpieczeństwa jako element podstaw polityki bezpieczeństwa

Wymagania

 • co najmniej podstawowa znajomość systemu Linux
 • znajomość zakresu materiału z kursu ASL-1

Skrócony opis przebiegu kursu

Kurs zaczyna się od instalacji wybranej dystrybucji Linuksa w trybie ekspert. Po zainstalowaniu systemu uczestnik kursu przystępuje do konfigurowania podstawowych parametrów pracy systemu. Kolejne działania obejmują poznanie mechanizmów zabezpieczania danych poczynając od najprostszych narzędzi archiwizowania plików i katalogów poprzez narzędzia do kopiowania systemów plików skończywszy na zaawansowanych systemach typu Bacula/Amanda.

Tematy kursu

 • Instalacja wybranego systemu Linux w trybie ekspert
 • Omówienie elementów teoretycznych:
  • archiwizowanie plików, wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych
  • strategie kopii bezpieczeństwa: kopia pełna, przyrostowa, różnicowa
 • Podstawowe narzędzia do archiwizacji plików/katalogów
  • tar, cpio, gzip, bzip, rsync
 • Narzędzia do kopiowania systemów plików (w tym systemów plików Windows)
  • dd, dump/restore, partimage, ntfsclone
 • Zaawansowane systemy archiwizacji
  • Amanda, Bacula
 • Konfiguracja okresowych zadań
 • Analiza logów systemowych
 • Dokumentacja w systemie Linux
 • Sytuacje awaryjne

Czas szkolenia

 • 8 godzin
  • tryb wieczorowy
  • tryb zaoczny

Koszt szkolenia

 • 899 zł - tryb indywidualny
 • 350 zł - (za osobę), szkolenie grupowe (od 3 osób)
 • 110 zł - 1 godzina dodatkowych korepetycji (po ukończeniu kursu)
 • zaproponuj swój zakres materiału, wycenimy go i prześlemy ofertę pocztą e-mail.

Formularz zamówienia na szkolenie

Wypełniony formularz zgłoszenia można przesłać faksem, pocztą lub przynieść osobiście do sekretariatu szkoły.

Związane z kursem promocje

 • uczestnik kursu, który po jego zakończeniu zdecyduje się wziąć udział w innych naszych kursach, otrzymuje zniżkę na kolejny kurs w proponowanej przez nas ścieżce w wysokości 10%

Wyślij zapytanie

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.
Wyślij zapytanie lub zgłoś udział w szkoleniu

Współpracujemy

Szkolimy na: