Plany zajęć

Plan zajęć - semestr lato 2013

data SL13 R1
9-10 marca 2013 A
23-24 marca 2014 A
6-7 kwietnia 2013 A
20-21 kwietnia 2013 A
11-12 maja 2013 A
25-26 maja 2013 A
8-9 czerwca 2013 A
22-23 czerwca 2013 A
data SL13 R1
W - wprowadzenie do systemu Linux
A - Administracja systemem Linux
P - Programowanie w powłoce
AS - Administracja siecią TCP/IP
SD - Serwery dedykowane
BE - Bezpieczeństwo systemu Linux
BD - Bazy danych
* - termin dodatkowy/proponowany
nowy termin przesuniętych zajęć

Współpracujemy

Szkolimy na: