Prace dyplomowe

Prace dyplomowe

Wybrane tematy zrealizowanych w Szkole Linuxa prac dyplomowych

  • Piotr Lorencki - "Samba Server - darmowy serwer plików jako alternatywa dla rozwiązań komercyjnych. Różne modele rozwiązań i wdrożeń oraz integracja z Active directory"
  • Michał Waniewski - "Firewall i routing - konfiguracja pod kątem podziału łącza z wykorzystaniem Iptables i Shaper"
  • Rafał Romanowski - "Virtual Private Networks na przykładzie OpenVPN"
  • Paweł Bednarczyk - "Zintegrowane środowisko sieciowe do nauczania informatyki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gminie Ornontowice”
  • Kamil Grzebień - "Klastry w systemach GNU/Linux"
  • Bogdan Dubel - "Konfiguracja klastra niezawodnościowego w oparciu o system Linux"

Wymagania pracy dyplomowej

Wymagania pracy są określane przez prowadzącego danej grupy. Tematy prac są ustalane podczas zajęć, około miesiąca przed zakończeniem kursu. Istnieje możliwość zmiany tematu, jednak należy to skonsultować z wykładowcą, przy uwzględnieniu ram czasowych.
Praca są pisane pod merytorycznym nadzorem wykładowców, a ich ostateczne zatwierdzenie przez opiekuna pozwala na złożenie jej w sekretariacie Szkoły i przystąpienie do obrony.

Współpracujemy

Szkolimy na: