Programowanie w C++, kurs zaawansowany

Kurs kierowany jest do osób:

 • chcących poznać podstawy zasady programowania obiektowego w C++
 • osób, które pragną rozwinąć swoje umiejętności programowania

Cel kursu:

W trakcie kursu omawiane są elementy języka C++, takie jak programowanie obiektowe, tworzenie klas, dziedziczenie i polimorfizm, tworzenie szablonów i obsługa wyjątków.

Wymagania:

 • podstawowa wiedza na temat programowania w C/C++

Skrócony opis przebiegu kursu:

Tematy kursu:

 • Wprowadzenie
 • Klasy
  • Definicja klasy
  • Obiekty
  • Zakres ważności klasy
  • Określenie praw dostępu
  • Wskaźnik this
  • Konstrukcja obiektu
  • Destruktory
  • Stałe obiekty
  • Funkcje składowe deklarowane jako const
  • Funkcje i klasy zaprzyjaźnione
  • Statyczne elementy klasy
  • Elementy klasy inline
  • Wskaźniki do elementów klasy
  • Obiekty jako elementy klas
 • Konstruktory specjalne
  • Copy-construktor
  • Konstruktory a konwersje typów
 • Przeciążanie operatorów
  • Wprowadzenie
  • Operator przypisania =
  • Operatory jednoargumentowe
  • Operatory dwuargumentowe
 • Dziedziczenie
  • Dziedziczenie proste
  • Dostęp do elementów klasy
  • Konwersje wskaźników i obiektów
  • Funkcje wirtualne
  • Klasy abstrakcyjne. Klasa interfejsu
  • Dziedziczenie wielokrotne
  • Wirtualne klasy bazowe
  • Prawa dostępu
 • Podstawowe informacje szablonach
  • Wprowadzenie
  • Szablony funkcji
  • Szablony klas
 • Strumienie
  • Wprowadzenie
  • Formatowanie danych
  • Odczytywanie znaków i linii
  • Obiekty klas i strumienie
 • Wyjątki
  • Wprowadzenie
  • Wyrzucanie wyjątku
  • Obsługa wyjątków
  • Standardowe klasy wyjątków

Czas szkolenia

 • 30 godzin

Koszt szkolenia

 • 3890 zł - tryb indywidualny
 • 1490 zł - (za osobę), szkolenie grupowe (od 3 osób)
 • 70 zł - 1 godzina dodatkowych korepetycji (po ukończeniu kursu)

Formularz zamówienia na szkolenie

Wypełniony formularz zgłoszenia można przesłać faksem, pocztą lub przynieść osobiście do sekretariatu szkoły.

Związane z kursem promocje:

 • uczestnik kursu, który po jego zakończeniu zdecyduje się wziąć udział w innych naszych kursach, otrzymuje zniżkę na kolejny kurs w proponowanej przez nas ścieżce w wysokości 10%

Wyślij zapytanie

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza.
Wyślij zapytanie lub zgłoś udział w szkoleniu

Współpracujemy

Szkolimy na: